Canadamon!!

From FanimutationWiki
Revision as of 04:54, 9 October 2022 by NoviceRinon (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search


Canadamon!!
No screenshot
Watch
on Newgrounds
on the Animutation Portal
on YouTube
Information
Full Title: Canadamon!!
Author: Cownose Ray
Release Date: September 8, 2012
File Size: 5.3 MB
Duration: 3:18
Complexity: unrated
Animutatedness: unrated
Star(s): Agatha, Uncle Balzac, Mr. Creosote, Pikachu
Audio Info
Kyara Da Mon
Artist: Shinoryuu
Album: (single only)
Genre: J-Pop
Language: Japanese


About

Pikachu, Agatha and Mr Creosote go to Canada, only to be stopped by an army of horned men and Nazi Chameleons.

Cast

Props

  • ESRB E rating
  • Internet Explorer logo
  • E inside a bun
  • siren
  • zucchini
  • Google logo
  • mashed potatoes
  • The Twin Towers

Transcript

Lyrics

Fake Lyrics Real Lyrics

homete kunnakya yaruki ni narenai
(ii warui betsu ni shite)
homete kuretara ki ni datte noboru yo
(suki kirai betsu ni shite)
shoushou nangaari o choushimono
omake ni choito soko tsumono awatemono
(mijika ni itaraba KOMATta seikaku)


Dante Dante Dante Dante Canadamon!
(datte datte datte datte KYARA da mon)
Show Ray Show Ray Show Ray The Canadamon!
(sorette sorette sorette KYARA da mon)

kyouchou sei nara SANKAKU
nintai ryoku wa BATTEN BATTEN
ohito yoshi do wa NIJUUMARU
(Woh! Woh! Woh! Woh!)
ii jan ii jan ii jan KYARA da mon

DABADABA DOBADOBA DOTADOTA BATABATA
DOSUKOI DOSUKOI DO-DO-DO-DO-DOJI da ne
DABADABA DOBADOBA DOTADOTA BATABATA
DOSUKOI DOSUKOI DO-DO-DO-DO-DOJI da ne

hiroi nohara de dai no ji ni nareba
(bon to shougatsu kishita mitai)
jibun
Jojo nande mo dekisou
(KURISUMASU mo kishita mitai)
DOTAKYAN ari
Zucchini Massive Ray mono
Crush Naruto Monkey mono Inkymono
(This is complete tyranny! Mining on a Snakeachu...)

Motto Motto Motto Motto Canadamon!
(motto motto motto motto KYARA da mon)
Nico Bunny Go Bun E Go to Canadamon!
(NIKOTto NIKOTto NIKOTto KYARA da mon)

majime na dake ja SANKAKU
iji hito no mane nara BATTEN BATTEN
jibun rashisa wa GOJUUMARU

(Numa Numa Numa Numa!)
ii na ii na ii na KYARA da mon
ii jan ii jan ii jan KYARA da mon


Itchy Itchy Brushie Brushie Mashy Mashy Brushie Brushie
DOSUKOI DOSUKOI DO-DO-DO-DO-DOJI da ne
BISHIBISHI BASHIBASHI NOSHINOSHI DOJIDOJI
DOSUKOI DOSUKOI DO-DO-DO-DO-DOJI da ne

homete kunnakya yaruki ni narenai
(ii warui betsu ni shite)
homete kuretara ki ni datte noboru yo
(suki kirai betsu ni shite)
shoushou nangaari o choushimono
omake ni choito soko tsumono awatemono
(mijika ni itaraba KOMATta seikaku)

datte datte datte datte KYARA da mon
(datte datte datte datte KYARA da mon)
sorette sorette sorette KYARA da mon
(sorette sorette sorette KYARA da mon)

kyouchou sei nara SANKAKU
nintai ryoku wa BATTEN BATTEN
ohito yoshi do wa NIJUUMARU
(Woh! Woh! Woh! Woh!)
ii jan ii jan ii jan KYARA da mon

DABADABA DOBADOBA DOTADOTA BATABATA
DOSUKOI DOSUKOI DO-DO-DO-DO-DOJI da ne
DABADABA DOBADOBA DOTADOTA BATABATA
DOSUKOI DOSUKOI DO-DO-DO-DO-DOJI da ne

hiroi nohara de dai no ji ni nareba
(bon to shougatsu kishita mitai)
jibun joujou nande mo dekisou
(KURISUMASU mo kishita mitai)
DOTAKYAN ari kimagure mono
PURASU ARUFA nonki mono ninkimono
(nikumi kirenai MAITta seikaku)

motto motto motto motto KYARA da mon
(motto motto motto motto KYARA da mon)
NIKOTto NIKOTto NIKOTto KYARA da mon
(NIKOTto NIKOTto NIKOTto KYARA da mon)

majime na dake ja SANKAKU
iji hito no mane nara BATTEN BATTEN
jibun rashisa wa GOJUUMARU
(Woh! Woh! Woh! Woh!)
ii na ii na ii na KYARA da mon
ii jan ii jan ii jan KYARA da mon

BISHIBISHI BASHIBASHI NOSHINOSHI DOJIDOJI
DOSUKOI DOSUKOI DO-DO-DO-DO-DOJI da ne
BISHIBISHI BASHIBASHI NOSHINOSHI DOJIDOJI
DOSUKOI DOSUKOI DO-DO-DO-DO-DOJI da ne

Audio Details

This animutation uses the same song as the unfinished HALALSL1.swf.

Trivia

External Links