Nocturnal Dysfunction

From FanimutationWiki
(Redirected from Nocturnal Dysfuncion)
Jump to navigationJump to search
Nocturnal Dysfunction
Rock on, Rockman.
Watch
on the Animutation Portal
SWFchan
Information
Author: Aussie Evil
Release Date: September 17, 2005
File Size: 1.71 MB
Duration: 1:46
Complexity: 2
Animutatedness: A
Star(s): Lan Hikari, Megaman.EXE
Audio Info
DAIKENKAI
Artist: Des-ROW
Album: DDR Extreme
Genre: J-Rap
Language: Japanese

About

Six months after The Chocolate E, the people of POTATOPIA gather once again to sing random Nonsense...

Cast

Notable Props

Transcript

Lyrics

Fake Lyrics Real Lyrics

Jawa, jawa, jawa, jawa, boar!

kaitentou kara nai gengo haitenshon to katai tenpo
I sendou suru jaiken go kara
dye Ken bison bow!
kaitentou kara nai gengo haitenshon to katai tenpo
I sendou suru jaiken go kara daikenkai senhou!

sanjuugo plus yon waru ni sura wa jikenu konpa sukitachi ni
assari donkaku ni ne jikomu sabaketa ongaki wa
dokkara doko made kabunkaran hatena wa onwaketa riyuu da
doitsu to koitsu no chuukuri ga tarashita kanfuki na

dendan henka tsuketa denpa ni noru taihen baka keta hot skin ni ya
guu wo tsukuri ya jin kakusura kawaru tei ni agaru
Sheep hakushu wa
tappuriako gita ga ni yo ibou wo nigiru den to chikara
doushite umareta toki kara tsuzukete kita kono asobi kata!

kaitentou kara nai gengo haitenshon to katai tenpo
I sendou suru jaiken go kara daikenkai senhou!
kaitentou kara nai gengo haitenshon to katai tenpo
I sendou suru jaiken go kara daikenkai senhou!

san doori kara yon doori! hon douri yori honnou ni
makaseta giri wo konpoushi gattsuri onkou ni
hontou ni kono donkou ni mata gatteireba don't worry
donpachi donpachi don kyou de doko don koubi suru nihon tou ni

san doori kara yon doori! hon douri yori honnou ni
makaseta giri wo konpoushi gattsuri onkou ni
hontou ni kono donkou ni mata gatteireba don't worry
donpachi donpachi don kyou de doko don koubi suru nihon tou ni
donpachi donpachi don kyou de doko don koubi suru nihon tou ni
donpachi donpachi don kyou de doko don koubi suru nihon tou ni

son toki son toki son choushi buchi kowashiteiku mihon douri da ba


kaitentou kara nai gengo haitenshon to katai tenpo
I sendou suru jaiken go kara daikenkai senhou!
kaitentou kara nai gengo haitenshon to katai tenpo
I sendou suru jaiken go kara daikenkai senhou!

sanjuugo plus yon waru ni sura wa jikenu konpa sukitachi ni
assari donkaku ni ne jikomu sabaketa ongaki wa
dokkara doko made kabunkaran hatena wa onwaketa riyuu da
doitsu to koitsu no chuukuri ga tarashita kanfuki na

dendan henka tsuketa denpa ni noru taihen baka keta hatsuken ni ya
guu wo tsukuri ya jin kakusura kawaru tei ni agaru shin hakushu wa
tappuriako gita ga ni yo ibou wo nigiru den to chikara
doushite umareta toki kara tsuzukete kita kono asobi kata!

kaitentou kara nai gengo haitenshon to katai tenpo
I sendou suru jaiken go kara daikenkai senhou!
kaitentou kara nai gengo haitenshon to katai tenpo
I sendou suru jaiken go kara daikenkai senhou!

san doori kara yon doori! hon douri yori honnou ni
makaseta giri wo konpoushi gattsuri onkou ni
hontou ni kono donkou ni mata gatteireba don't worry
donpachi donpachi don kyou de doko don koubi suru nihon tou ni

san doori kara yon doori! hon douri yori honnou ni
makaseta giri wo konpoushi gattsuri onkou ni
hontou ni kono donkou ni mata gatteireba don't worry
donpachi donpachi don kyou de doko don koubi suru nihon tou ni
donpachi donpachi don kyou de doko don koubi suru nihon tou ni
donpachi donpachi don kyou de doko don koubi suru nihon tou ni

son toki son toki son choushi buchi kowashiteiku mihon douri da ba

Audio Details

The song was later featured in DAIKENKAI YAY!.

Trivia

  • This is the first f/animutation ever made with Flash 8.
  • On some computers, possibly due to Flash 8-related color transparency issues, the background text may either display incorrectly or not at all, causing the movie to appear "underbaked" to the viewer.
  • There is hidden commentary.

External Links